Strona korzysta z plik闚 cookie w celu realizacji us逝g zgodnie z Polityk dotycz帷 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do cookie w Twojej przegl康arce.
Zamknij
Cookies - ustawa

Polityka dotycz帷a wykorzystania cookies

 

Niniejsza Polityka okre郵a zasady przechowywania i dost瘼u do informacji na urz康zeniach U篡tkownika za pomoc plików Cookies, s逝膨cych realizacji us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn 膨danych przez U篡tkownika, przez firm iCOMP.pl Sp.J. ㄆkasz Juszczyk i Jaros豉w Padula z siedzib w Dzier穎niowie, ul. Wroc豉wska 30.

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza firm iCOMP.pl Sp.J. ㄆkasz Juszczyk i Jaros豉w Padula  z siedzib w Dzier穎niowie, ul. Wroc豉wska 30, NIP: 882-201-47-36, Regon: 020326482, która 鈍iadczy us逝gi drog elektroniczn oraz przechowuje i uzyskuje dost瘼 do informacji w urz康zeniach U篡tkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególno軼i niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz康zeniach za po鈔ednictwem których U篡tkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies W豉sne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi您ane ze 鈍iadczeniem us逝g droga elektroniczn przez Administratora za po鈔ednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewn皻rzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za po鈔ednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stron internetow lub aplikacj, pod któr Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia豉j帷(y) w domenie(ach) icomp.pl, zabawkowo.com, seleo.pl
 6. Urz康zenie - oznacza elektroniczne urz康zenie za po鈔ednictwem, którego U篡tkownik uzyskuje dost瘼 do Serwisu.
 7. U篡tkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog by 鈍iadczone us逝gi drog elektroniczn lub z którym zawarta mo瞠 by Umowa o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies s bezpieczne dla Urz康zenia U篡tkownika. W szczególno軼i t drog nie jest mo磧iwe przedostanie si do Urz康ze U篡tkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z這郵iwego. Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane przez U篡tkownika i dostosowa Serwis indywidualnie ka盥emu U篡tkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny z której pochodz, czas przechowywania ich na Urz康zeniu oraz przypisan warto嗆.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: s przechowywane na Urz康zeniu U篡tkownika i pozostaj tam do momentu zako鎍zenia sesji danej przegl康arki. Zapisane informacje s wówczas trwale usuwane z pami璚i Urz康zenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 瘸dnych informacji poufnych z Urz康zenia U篡tkownika.
  2. Cookies trwa貫: s przechowywane na Urz康zeniu U篡tkownika i pozostaj tam do momentu ich skasowania. Zako鎍zenie sesji danej przegl康arki lub wy陰czenie Urz康zenia nie powoduje ich usuni璚ia z Urz康zenia U篡tkownika. Mechanizm cookies trwa造ch nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 瘸dnych informacji poufnych z Urz康zenia U篡tkownika.
 3. U篡tkownik ma mo磧iwo嗆 ograniczenia lub wy陰czenia dost瘼u plików cookies do swojego Urz康zenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b璠zie mo磧iwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane s Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies W豉sne w nast瘼uj帷ych celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawarto軼i stron internetowych Serwisu do preferencji U篡tkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urz康zenia U篡tkownika Serwisu oraz jego lokalizacj i odpowiednio wy鈍ietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapami皻ania ustawie wybranych przez U篡tkownika i personalizacji interfejsu U篡tkownika, np. w zakresie wybranego j瞛yka lub regionu, z którego pochodzi U篡tkownik;
   • iv) zapami皻ania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji tre軼i;
   • v) rozmiaru czcionki, wygl康u strony internetowej itp.
  2. Uwierzyteniania u篡tkownika w serwisie i zapewnienia sesji u篡tkownika w serwisie
   • i) utrzymania sesji U篡tkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi瘯i której U篡tkownik nie musi na ka盥ej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i has豉;
   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo磧iwiaj帷 w szczególno軼i weryfikacj autentyczno軼i sesji przegl康arki;
   • iii) optymalizacji i zwi瘯szenia wydajno軼i us逝g 鈍iadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezb璠nych dla pe軟ej funkcjonalno軼i stron internetowych
   • i) dostosowania zawarto軼i stron internetowych Serwisu do preferencji U篡tkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególno軼i pliki te pozwalaj rozpozna podstawowe parametry Urz康zenia U篡tkownika i odpowiednio wy鈍ietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb;
   • ii) poprawnej obs逝gi programu partnerskiego, umo磧iwiaj帷 w szczególno軼i weryfikacj 廝óde przekierowa U篡tkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapami皻ania lokalizacji u篡tkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo磧iwiaj帷 w szczególno軼i dostosowanie dostarczanych informacji do U篡tkownika z uwzgl璠nieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i bada oraz audytu ogl康alno軼i
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagaj zrozumie, w jaki sposób U篡tkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych Serwisu, co umo磧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto軼i.
  6. 安iadczenia us逝g reklamowych
   • i) dostosowania prezentowanych za po鈔ednictwem Serwisu reklam us逝g i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpiecze雟twa i niezawodno軼i serwisu
 2. Administrator us逝gi wykorzystuje Cookies Zewn皻rzne w nast瘼uj帷ych celach:
  1. Prezentowania tre軼i multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które s pobierane z zewn皻rznego serwisu internetowego:
   • i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA]
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za po鈔ednictwem narz璠zi analitycznych:
   • i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA]
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji U篡tkownika z wykorzystaniem narz璠zia internetowej reklamy:
   • i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA]
   • ii) Sie reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzib w Warszawie]
   • iii) Sie reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzib w Krakowie]
  4. Zalogowania do serwisu za pomoc konta w innym serwisie:
   • i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzib w USA lub Facebook Ireland z siedzib w Irlandii]
   • ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA]
   • iii) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzib w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzib w USA]
  5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomoc serwisów spo貫czno軼iowych:
   • i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzib w USA]
   • ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA]
   • iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzib w USA lub Facebook Ireland z siedzib w Irlandii]
   • iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzib we Wroc豉wiu]
   • v) chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzib w gda雟ku]
  6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które s pobierane z zewn皻rznego serwisu internetowego:
   • i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzib we Wroc豉wiu]
   • ii) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu]
  7. Wykorzystania funkcji w celu u豉twienia komunikacji za po鈔ednictwem strony internetowej Serwisu, które s pobierane z zewn皻rznego serwisu internetowego:
   • i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzib w USA]

  IV. Mo磧iwo軼i okre郵enia warunków przechowywania lub uzyskiwania dost瘼u przez Cookies

  1. U篡tkownik mo瞠 samodzielnie i w ka盥ym czasie zmieni ustawienia dotycz帷e plików Cookies, okre郵aj帷 warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost瘼u przez pliki Cookies do Urz康zenia U篡tkownika. Zmiany ustawie, o których mowa w zdaniu poprzednim, U篡tkownik mo瞠 dokona za pomoc ustawie przegl康arki internetowej lub za pomoc konfiguracji us逝gi. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególno軼i w taki sposób, aby blokowa automatyczn obs逝g plików cookies w ustawieniach przegl康arki internetowej b康 informowa o ich ka盥orazowym zamieszczeniu Cookies na urz康zeniu U篡tkownika. Szczegó這we informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plików cookies dost瘼ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl康arki internetowej).
  2. U篡tkownik mo瞠 w ka盥ej chwili usun望 pliki Cookies korzystaj帷 z dost瘼nych funkcji w przegl康arce internetowej, której u篡wa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, mo瞠 wp造n望 na niektóre funkcjonalno軼i dost瘼ne na stronie internetowej Serwisu.

W koszyku: 0 produkt闚
Suma koszyka: 0 zcertyfikat on-line wiarygodna firma

certyfikat on-line wiarygodna firma